Make your own free website on Tripod.com
HAYRABOLUM

BASKANLAR


ANA SAYFA | SOHBET | TARIHÇE | GELENEKLER | BASKANLAR | E-MAIL

Hayrabolu Belediye Teşkilatı 1869 yılında kurulmuştur. Bu aynı zamanda Tekirdağ İlinde ilk belediye kuruluşudur. Tekirdağ'ın diğer ilçeIeriyle kasabalarının belediye teşkilatı kuruluş tarihleri şöyledir:
Tekirdağ 1879,   Çorlu 1877 , Malkara 1880,Çerkezköy 1911, Saray 1917,Şarköy 1923, Muratlı 1942, Mürefte 1947,   Marmara Ereğlisi 1958,   Çerkezmüsellim 1961 ,   Hoşköy 1969,   Karacakılavuz 1971 , Kozyörük  ve Sağlamtaş 1972,   Banarlı,  Yeni Çiftlik  ve  Ballı, 1987.
Osmanlı döneminde kurulan Hayrabolu Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen zamanda, aşağı yukarı 60 yılı aşkın süre içinde "şehremaneti" denilen ve padişah tarafından atanan kişilerce yönetildi. Bu kişilerin kimler olduğu ve bugün yaşayan nesillerinin bulunup bulunmadığı konusunda maalesef bir bilgi edinilemedi. Ancak, Hayrabolu'da Cumhuriyet tarihinin ilk belediye başkanı olan Caferzade Mehmet Tevfik tarafından yazılıp 1903 yılında bastırılmış olan "Vakayi-i Tarihiyyeden Bir Nebze yahut Memalik-i Şahaneden Bir Kaza" adlı kitapta verilen bilgilerden anladığımıza göre, 1900 yılında Hayrabolu Belediye Başkanı Eyüb Halit adında biridir. Meclis üyeIeri de şunlardır: Şerif Bey, Salim Efendizade, Hazergradlı Ali Nazif, Caferzade Mehmet Tevfik, muhtemelen de Mehmet Necip Bey ve İbrahim Efendi.
Son olarak belirttiğim bu üç isim üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü, bu üç kişiden biri olan İbrahim Efendi ya da Mehmet Necip Bey 1920-1923 yılları arasında, Caferzade Mehmet Tevfik ise 1923-1930 yılları arasında Hayrabolu'da belediye başkanlığı yapmıştır.
Caferzade Mehmet Tevfik'in belediye başkanlığı belediye arşivlerindeki kayıtlarla belli ve kesindir. Ama, daha önce belediye başkanlığı yapmış olanlar için maalesef hiçbir kayıt bulunamamıştır. Eyüb Halid'in belediye başkanlığını ve meclis üyelerini, Caferzade Mehmet Tevfik'in kitabından, İbrahim Efendi veya Mehmet Necip Bey'in belediye başkanlığı yaptığını da, Tekirdağlı Araştırmacı Mehmet Serez'in 1988 yılında basılmış "Atatürk ve Milli Mücadelede Tekirdağ" adlı araştırmasından öğreniyoruz. Ancak, bu iki isimden hangisinin
Belediye başkanı olduğunu da bu kitaptan çıkarmak biraz zor.
Mehmet Serez'in "kitabında kullandığı"1.Edirne kongresinde Hayrabolu'dan katılanlar arasında Hayrabolu reisi İbrahim (....... ) Belediye başkanı Mehmet Necip Bey..'' şeklindeki ifade bizi kuşkulandırmaktadır. Buradaki ''Hayrabolu reisi'' ifadesini, deIegelerin başı, başkanı anlamında kabul edersek (ki, herhalde öyle olması gerekir) o zaman 1920-1923 yılları arasında Hayrabolu Belediye Başkanının Mehmet Necip Bey olması gerekir.   Bunların dışında Hayrabolu'da belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış kişilerin adları ve görev yaptıkları yıllar kesin olarak 1923 yılından bu yana mevcuttur. 1923-1990 yılları arasında Hayrabolu'da Belediye BaşkanIığı ve belediye meclis üyeliği yapmış olan kişileri sırasıyla aşağıda bulacaksınız. Yalnız, burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Aşağıda, tarih sırasıyla yerel yönetimde görev almış olanlar izlenecek olursa, yerel yöneticilerin Belediye Başkanlarını nasıl uzun yıllar kendi aralarından seçtikleri görülecektir. Cumhuriyetin ilk belediye başkanı Caferzade Mehmet Tevfik'ten, 1980 yılında Belediye başkanlığını bırakın Ahmet Aydın'a kadar bütün başkanlar önce belediye meclis üyeliği yapmıştır. Bunlardan bazıları ise, uzun yıllar Belediye Başkan'ığı yapmış olmasına rağmen hiçbir kompleks içine girmemiş, sonradan tekrar meclis üyeliği görevini üstlenmiştir. Bence bu davranışlar zamanın yöneticilerine daha ciddi saygınlık duyulmasını sağlamıştır.
Aşağıdaki Iiste den de anlaşılacağı gibi Hayrabolu'da en fazla belediye başkanlığı yapan kişi 19 yılla Ahmet Aydın'dır. Görev yıllarına göre diğer Belediye Başkanları da şöyle sıralanmaktadır :
Nazmi Alptekin 13 yıl, Mehmet Tevfik Selen 7 yıl, Ali Çakır 7 yıl, Halil Atalık 5 yıl, Necati Kaan Türkkan 5 yıl, Halil Güven 5 yıl ,Rıfat Güzelocak 5 Yıl,Mehmet Çıkrıkçılı 4 yıl, Mustafa Uzman 1 yıl.
Yıl 1923-1930
Belediye Başkanı:
Caferzade Mehmet TEVFİK (Selen)
Meclis Üyeleri :
Münir Bey, Hafız Ömer, Ali Remzi, Hafız Cemil, Sabri Efendi, Basri Bey, Kabahöyüklü Mustafa Efendi,
Asım Bey, Mehmet Efendi, Terzi Mustafa Efendi,Nazmi Efendi, Molla Ali Efendi, Salih Efendi.
Yıl 1931-1932
Belediye Başkanı :
Mustafa UZMAN
Meclis Üyeleri :
Mehmet Tevfik (Caferzade), Münür Bey, Hafız Ömer,Ali Remzi, Hafız Cemil, Sabri Efendi, Basri Bey,
Kabahöyüklü Mustafa Efendi, Asım Bey, Mehmet Efendi, Molla Ali Efendi, Nazmi Efendi, Salih Efendi.
Yıl 1933-1946
Beledide Başkanı :
Nazmi ALPTEKİN
Meclis Üyeleri : (6.3.1933 tarihli toplantı}
Ali Osman Efendi, Tahsin Efendi Hafız Cemil, Mustafa Efendi, Hafız Şakir Efendi, Ömer Efendi Sefer Efendi,
Arif Efendi,Ali Remzi,  Münür Efendi,Kunduracı Mehmet Efendi, Hacı Hüseyinzade Mehmet Efendi,
Asım Efendi,İbrahim Efendi, Süleyman Efendi,Mehmet Tevfik Efendi,Mehmet Efendi, Hamdi Efendi.
Bunların yanında, Osmanlı döneminin din ağırlıklı idaresinden Atatürk'ün insanüstü gayretiyle kurtulan, Cumhuriyeti kuran ve benimseyen, ancak uzun yıllar eski alışkanlıklarından, yaşam tarzından, insan ilişkilerinden kopamayan topluma rağmen, Hayrabolu'da Cumhuriyetin ilk yıllarının yaşandığı 1938 yılında iki kadın belediye meclis üyesi olmuştur. 1990 -11 yıllarda dahi belediye meclislerine bayanların talip olmaya çekindiği düşünülürse, 1938 yılında meclis üyeliği yapan sayın Fatma Yasak
(Avukat Özdemir Yasak'ın annesi), ve sayın Münüre Özcan'ı takdirle anmak, herhalde tarihi bir görev olmalıdır.
Hayrabolu Belediyesi'nin 1938 yılında ilk bayan Meclis Üyesi Fatma Yasak (Avukat Özdemir Yasak'ın annesi) aynı dönemde        Belediye Meclis ÜyeIiği yapan 2. bayan Münire Özcan'ın ise fotoğrafını temin etmek mümkün olmadı.
*2006 yılında Hayrabolu Belediye Meclisinin kararıyla Meclis Toplantı Salonunun adı    "FATMA YASAK"  olarak belirlenmiştir.

Yıl 1946-1950
Belediye Başkanı:
Mehmet ÇIKRIKÇILI
Meclis Üyeleri :
İhsan Korkmaz, Hamdi Baran Mehmet Özsoy, Remzi Doğar Fehmi Altayoğlu, Mustafa Dizman, Emin Çeneli,
Yunus Kazancı, Cemalettin Keskin, Hayri Çeşmeli, Hüseyin Güler,İbrahim Okkan, Nazmi Alptekin, Mustafa Erdoğru.
Yıl 1950-1957
Belediye Başkanı :
Ali ÇAKIR
Meclis Üyeleri :
Sezai Ozan, Ali Şentuna, Hüsamettin Yalbur,Mehmet Aksu, Süleyman Kervan, Cavit Kayhan,Hüseyin Engin,
İhsan Korkmaz, İdris Biçici, Rasim Ülker, Mehmet Çetin, Murat Yılmaz, Nazmi Alptekin, Ahmet Aydın.
Yıl 1965-1968
Belediye Başkanı :
Ahmet AYDIN
Meclis Üyeleri :
Arif Çağlayan, Ahmet Dereli, Ali Çakır, Rıza Baykal, Cavit Kayıhan, Rıfat Doyranlı, Özdemir Yasak,Vasıf Cıroğlu,
B. Cahit Üçüncü, Süleyman Kervan, Halim Başkor, Süleyman Gür, Mehmet Özkan,Mustafa Erdoğru,
Yasin Gökalp, Sabahattin Mavişerit, İhsan İlkbasan, Abdurrahman Yılmaz, Ömer Atalık, İbrahim Yorulmaz, Rıza Çeneli.
(Ömer Atalık'ın meclis kararıyla üyelikten alınmasından sonra 1968 yılında yedek üye Emin Kotan meclise girmiştir.)

Yıl 1969-1972
Belediye Başkanı :
Ahmet AYDIN
Meclis Üyeleri :
İsmail Çınar,Halim Başkor, Emin Kotan, Rıza Baykal,Hüseyin Eken, Ahmet Atıcı, Ergül Yeltekin,
Mehmet Özkan,Vural Çetinarslan, Mahmut Süne, M. Nuri ikizler, Talat Uzman,Arif Çağlayan, İlhan Demiray,
Muzaffer Erdoğru, ismet Çulcu, Hüsmen Çınar, Muzaffer Karabey , Abdurrahman Yılmaz,B.Cahit Üçüncü,

Yıl 1973-1976
Belediye Başkanı :
Ahmet AYDIN
Meclis Üyeleri :
Talat Uzman,Arif Çağlayan, Muzaffer Erdoğru, Vecdi Ergun,Nedim Çolakoğlu, Mümin Yokuş, İbrahim Kafaoğlu,
Ahmet Saltık,İlhan Demiray, Bayram Bildik,Tekin Demircioğlu , Rıza Baykal,B. Cahit Üçüncü, Muzaffer Karabey,
Mehmet Ergin, Yasin Gökalp,Ahmet Alp, Ali Eker, , İbrahim Derse, Bekir Güngör , Mehmet Koman.İsmet Çulcu

Yıl 1977-12 Eylül 1980
Belediye Başkanı :
Ahmet AYDIN
Meclis Üyeleri :
Muzaffer Erdogru,Vecdi Ergun, İbrahim Kafaoğlu, Asım Cıroğlu, Ali Serbest,Hasan İrtem , Sabri Atıcı , Sabri Koç,
Özdemir Yasak, Talat Uzman, Arif Çağlayan. Yaşar Gündoğdu, Şerif Baysalan, Nezih Güler, Ahmet Şerifoğlu,
İsmail Elaslan, Nihat Dizman, Rıza Öztemel, Yaşar Baklacı, Arif Tanrınıan,

1980-1981-1982
Memduh OĞUZ (Kaymakam, Belediye Başkan )
Mustafa Kulbilge (Belediye Başkatibi, Belediye Başkan Vekili)
Mehmet Ali Alagöz (Belediye Muhasebe Müdürü, Meclis Katibi)
İbrahim  Ertuğ   (Veteriner Belediye Meclis Katibi)
1983 -1984
Bahattin MORALAR (Lise Müdürü, Belediye Başkanı)
Mustafa Kulbilge (Belediye Yazı işleri Müdürü ve Başkan Vekili)
Mehmet Ali Alagöz (Belediye Hesap işleri Müdürü, Meclis Katibi)
İbrahim Ertuğ (Veteriner, Meclis Katibi)
Abdullah Yesin (Belediye Tabibi, Üye)
TARiH 25 Mart 1984-26 Mart 1989
Belediye Başkanı : 
Halil ATALIK
Meclis Üyeleri :
Celal Çakır, Naci Akyazı, Adnan Asan, Mehmet Erkanlı,Şerif inançlı, Süleyman Gür,
Şerif Baysalan, Sebahattin Mavişerit,Sadık Sezen, Vecdi Ergun, Orhan Meriç
(Orhan Meriç'in istifasıyla 1988 yılında Hüseyin Başdoğan Meclis üyeliğine yedek Iisteden girdi)
Yıl 1989-1994
Belediye Başkanı :
Necati Kaan TÜRKKAN
Meclis Üyeleri :
Şükrü Toprakçı , Kaşif Korkmaz, Habil Savaş, İlhan Demiray, Aydın Yörük, Mehmet Ergin,
Ramazan Elitaş, Yaşar Gündoğdu, Mustafa Koç,İhsan Ekici, Süleyman Gür
(Kaşif Korkmaz'ın Meclis Üyeliğinden ihracı ile yerine Ahmet Arıcan,
Meclis Üyesi Mehmet Ergin'in vefatı ile de Ramis Yıldız Meclis Üyeliklerine geldi.
Sonradan Ramis Yıldız'ın istifası ile Ahmet Güngör Özen Meclis Üyeliğine getirildi. )
Yıl 1994-1999
Belediye Başkanı :
Halil  GÜVEN
Meclis Üyeleri :
Yaşar Gündoğdu , Enver Başkur , Ergül Yeltekin , Kenan Çeneli , Sabri Çeşmeli
Fehmi Ülbeği , Celal Çakır , Mustafa Gür , Yalçın Eren , Metin Baltacı , Hamdi Yararlı 
Yıl 1999 - 2004
Belediye Başkanı :
Rıfat  GÜZELOCAK
Başkan Yardımcısı:
Rahim   ERTAŞ 
Meclis Üyeleri :
Rahim Ertaş , Ahmet Çalışkan , Hakan Ürer , Atilla Erensayın , Esat Yayıkçı,
Salih Özkan,Fehmi Ülbeği ,Birol Topuz ,Nuri Bilgin , İlhan Eral ,Gürol Yıldırım
Yıl  2004 - Halen görevde…
Belediye Başkanı
Şener ÇELİKAYAR


Başkan Yardımcısı
H.Müjdat ÖZER 

Meclis Üyeleri :
Recep ERÇEK, Fehim SAKARYA, Erdal YÖRÜK, Ergün AYDIN, Hüseyin ALAGÖZ,
Sedat DERELİ, Gürol YILDIRIM, Ümit GÖKMEN, Recep AYDIN, Osman DÜLGER
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ