Make your own free website on Tripod.com
HAYRABOLUM

TARIHÇE


ANA SAYFA | SOHBET | TARIHÇE | GELENEKLER | BASKANLAR | E-MAIL

Marmara Bölgesi’nin, Trakya bölümünde, Tekirdağ İline bağlı bir ilçe olan Hayrabolu, doğuda Muratlı ilçesi, güneydoğu ve güneyinde Merkez ilçe, batısında Edirne, kuzeyinde de Kırklareli ile çevrilidir. İlçe, il merkezinin kuzey batısında Ergene havzasında, Hayrabolu Deresi vadisinde kurulmuştur. İlçe topraklarının batı kesimini Ganos (Işıklar) Dağının alçak olan kuzeybatı uzantıları engebelendirir. Bunun dışındaki alanlar ise yer yer dalgalı düzlüklerden oluşan plato niteliğindedir.

Hayrabolu Deresi’nin oluşturduğu Hayrabolu Vadisi ile Kurtdere, Çengelköprü ve Çurçura vadileri ilçenin başlıca vadilerdir.

İlçe topraklarını Ergene Irmağının kollarından Hayrabolu Deresi sulamaktadır. Ganos Dağının kuzey yamaçlarından doğan bu akarsu, doğu ve batıdan aldığı kollarla beslenmektedir. Hayrabolu Deresi Hayrabolu ilçe merkezinden geçtikten sonra kuzeyde Ergene Nehrine dökülür. Hayrabolu ilçesinde doğal göl olmayıp irili ufaklı birçok gölet bulunmaktadır. Bunların başlıcaları Bayramşah, Büyük Karakarlı, Çerkezmüsellim, Dambaslar, Hayrabolu merkez, Hedeyli, Karababa, Karakabak, Örey, Övenler, Parmaksız, Soylu, Susuzmüsellim, Temrezli göletleridir. İl merkezine 52 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.037 km2.dir. 2000 Yılı genel Nüfus sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 40.130’dur.
Hayrabolu’da Trakya geçit iklimi görülür. Kışları kar ve yağmur yağar.Yazları az yağışlıdır. Kuru soğuklarıyla ünlü olan ilçenin en soğuk zamanı –10 derece olarak tespit edilmiştir.Yıllık yağış ortalaması 600.4mm’dir.
İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayie dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında şeker pancarı, ay çiçeği ve buğday gelmektedir. Hayvancılıkta sığır, koyun besiciliği yapılmaktadır. Hayvansal ürünler ilçe ekonomisinde önemli yer tutmakta olup, yoğurdu, peyniri ve Hayrabolu Tatlısı ile ünlüdür. İlçede sanayi kuruluşu olarak, un, ayçiçek yağı, Alpullu Şeker fabrikalarının yanı sıra gıda sektöründe birçok sanayi kuruluşu bulunmaktadır.

Yörede arkeolojik araştırma yapılmadığından ötürü Eskiçağ tarihi ile ilgili bilgiler yeterli değildir. Bununla birlikte, Hayrabolu’nun bulunduğu yerde Roma döneminde Chariopolis (Rüzgarlı Şehir) isimli bir kent vardı. Bu kent Bizans döneminde varlığını sürdürmüştür. Yöre ile birlikte Hayrabolu’ya Avarlar, Peçenekler ve Bulgarlar zaman zaman akınlar düzenlemişlerdir. Osmanlı topraklarına 1358 yılında, Sultan I.Murat zamanında katılmıştır.

Osmanlı döneminde Avrupa’ya akınlar yapan ordunun konakladığı yerlerden biri olmuştur. XIX.yüzyılda Edirne vilayetinin Tekfurdağı (Tekirdağ) sancağına bağlı bir kaza merkezi idi.Balkan Savaşı sırasında Bulgarların işgaline uğramış, I.Dünya Savaşı’ndan sonra 23 Temmuz 1920’den 14 Kasım 1922’ye kadar Yunan işgalinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Tekirdağ’a bağlı kaza konumunu sürdürmüştür.